Text_2

Voor welke klachten

Als GZ-psycholoog behandel ik volwassenen (18+) met diverse psychologische klachten. Daarnaast ben ik neuropsycholoog. Cliënten met klachten gerelateerd aan niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen daarom ook bij mij terecht. Mijn praktijk bevindt zich in Utrecht en is een praktijk voor de Basis-GGZ (GB-GGZ). In mijn behandelingen werk ik onder andere met Cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie. Met behulp van onder andere deze bewezen effectieve behandelmethoden worden in gemiddeld 5 tot 12 sessies de problemen verholpen of verminderd in ernst.

U kunt voor de volgende klachten bij mij terecht:

  • Angstklachten (stress, paniek, sociale angst, dwangmatigheid, overmatig piekeren)
  • Somberheid
  • Overspannen / Burnout
  • Verwerking van traumatische gebeurtenissen/ PTSS
  • Omgaan met Verlies
  • Klachten ten gevolge van een lichamelijke aandoening
  • Laag zelfbeeld/ onzekerheid
  • Vermoeidheidsklachten/ slaapproblemen
  • Vastlopen door hardnekkige patronen in denken, voelen en doen.
  • Long COVID-19

 

Behandelmethoden

Ik werk voornamelijk volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie waarbij vanuit het anders leren denken en anders leren doen emotionele problemen aangepakt worden. Ook maak ik gebruik van Eye Movement Desinistization and Reprocessing (EMDR) waarbij traumatische gebeurtenissen op een effectieve manier verwerkt kunnen worden. Ook werk ik met (kortdurende) schematherapie; dit kan een goede behandeling zijn wanneer het al langere tijd niet lukt om met uw gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan. Wanneer deze patronen je leven dusdanig negatief beïnvloeden dat het contact met jezelf en je omgeving verstoord is, kan schematherapie zinvol zijn.

Na de intake overleg ik altijd samen met de cliënt wat het plan van aanpak voor de behandeling wordt. Psychische klachten kunnen per persoon erg verschillen en daarom vind ik het belangrijk om behandeling op maat te bieden.


Ervaring

Ik ben sinds 2013 werkzaam als (neuro)psycholoog en in 2018 heb ik mijn opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Sinds mijn afstuderen in 2013 heb ik in verschillende behandelsettingen gewerkt, zoals het ziekenhuis, de basisGGZ en bij een bedrijf gespecialiseerd in re-integratie van zzp’ers die door ziekte zijn uitgevallen. Momenteel ben ik naast mijn praktijk ook werkzaam bij Hersenz/ InteraktContour. Dit is een behandelorganisatie voor cliënten met hersenletsel (chronische fase). Denk hierbij aan cognitieve en psychosociale gevolgen van een hersenaandoening zoals CVA/beroerte, traumatisch hersenletsel, hersentumor, meningitis of epilepsie. Ik werk daar met veel plezier als GZ-psycholoog en regiebehandelaar in een multidisciplinair behandelteam. Ik vind het een fijne toevoeging om naast mijn eigen praktijk ook in een team te werken. Bij Hersenz richt ik mij vooral op neuropsychologie, in mijn eigen praktijk in Utrecht combineer ik dit met reguliere psychologie. Regelmatig volg ik een cursus of bezoek ik congressen om mijn kennis up to date te houden. Hierdoor blijven mijn behandelingen aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten.


Werkwijze

Voor een aanmelding is een verwijzing van de huisarts nodig voor de basis generalistische geestelijke gezondheidszorg (BGGZ). Het is altijd mogelijk om van tevoren te bellen of te mailen of behandeling bij mij passend zou kunnen zijn. Aanmelden kan via het contactformulier op mijn website. Mailen of bellen kan ook.

Tijdens de intake zullen we uitgebreider ingaan op jouw hulpvraag. We maken kennis en ik licht mijn werkwijze verder toe. Gezamenlijk stellen we een behandelplan op.  Het is belangrijk dat je je op je gemak voelt en dat je het gevoel hebt op de juiste plek te zijn. Een afspraak via beeldbellen is ook mogelijk.

In de behandeling gaan we aan de slag met het opgestelde behandelplan. De duur van de behandeling kan wisselen van zeer kortdurend (enkele gesprekken) tot langer (een paar maanden). Ook de behandelfrequentie kan wisselen, afhankelijk van bijvoorbeeld klachten of de wens van de cliënt. Regelmatig geef ik opdrachten mee, zodat ook buiten de therapiesessie om gewerkt wordt aan je welbevinden. Bij langer durende behandeling worden tussentijds de opgestelde behandeldoelen geëvalueerd. Bij afronding blikken we terug op de behandeling en besteden we tijd aan terugvalpreventie. Een therapiesessie duurt doorgaans 45 minuten. Voor EMDR-behandeling plan ik vaak een langere sessie in (max. 90 minuten).

 

Tarieven

Afhankelijk van het type zorgverzekering wordt de volledige behandeling vergoed, of betaal je een deel zelf. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding. Om in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar is het nodig dat er een psychische stoornis vastgesteld wordt die geclassificeerd kan worden binnen de DSM-5, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische problematiek. Voor de tarieven van behandeling volg ik de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2022 vastgestelde behandeltarieven. Voor meer informatie kijk op http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl of op mijn website . Voor de Generalistische Basis GGZ geldt het verplichte eigen risico.

Vanaf 2023 heb ik een contract met DSW, A.S.R., Zilveren Kruis, Caresq en Menzis. Ben je daar verzekerd dan wordt de behandeling volledig vergoed indien er sprake is van een DSM5 diagnose (let wel op; voor niet alle diagnoses geldt vergoeding).

Als blijkt dat er geen psychische stoornis kan worden vastgesteld of de diagnose wordt niet vergoed (Dit geldt o.a. voor relatieproblemen, aanpassingsproblemen en werkproblemen), is het tarief voor een sessie €117,13.

Aanmelden zonder verwijzing is ook mogelijk. Je betaalt de kosten voor een consult dan zelf. Behandeling van klachten die normaal gesproken onder de basisverzekering vallen, worden zonder verwijzing niet vergoed door de zorgverzekeraar. Je kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als je liever niet wil dat er een diagnose wordt gesteld. Ik reken hiervoor lagere tarieven, te vinden op mijn website

Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per mail worden afgezegd. Wanneer de afspraak te laat wordt afgezegd, dan wordt €50,- (no show-tarief) in rekening gebracht.

Ik bied geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts, en buiten kantooruren met de huisartsenpost (Utrecht 0900 – 450 1 450).

Contact:

Aanmelden kan via het contactformulier op mijn website

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Ik ben te bereiken via mail: nppdevries@gmail.com

E-mail:

nppdevries
@gmail.com

Wachttijd:

Op dit moment (juni 2023) heb ik een aanmeldstop.

Lidmaatschappen:

Ik ben werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig opgenomen in de Wet BIG. Dit houdt in dat er volgens de wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing en bekwaam- en bevoegdheden. Daarnaast ben ik aangesloten bij de LVVP.

Voor meer informatie:

Voor meer informatie over mijn werkwijze kunt u de volgende websites raadplegen:

www.lvvp.nl

www.contractvrijepsycholoog.nl

Privacyverklaring