Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

U kunt bij ons terecht voor gegeneraliseerde basis ggz of gespecialiseerde ggz. Basis GGZ gaat over behandeltrajecten die relatief kortdurend zijn en betrekking hebben op lichtere psychische klachten. Een specialistisch GGZ traject wordt ingezet als de problemen wat complexer zijn en/of als u al eerder hulp hebt gehad en wat langer durende hulp nodig heeft.

Voor meer informatie over ggz trajecten, vergoedingen, contracten, wet- en regelgeving etc. verwijzen wij naar onze beroepsverenigingen:  www.lvvp.info en www.psynip.nl.  Uiteraard kunt u ook uw behandelaar om meer informatie vragen.

Vergoeding van zorg

In onze praktijken werken wij zowel met contracten als contractvrij. Voor de kwaliteit van ons werk maakt dit geen verschil, wel kan het invloed hebben op de vergoeding bij de zorgverzekeraar.

Bij gecontracteerde zorg declareert de zorgverlener direct  bij de zorgverzekeraar.

Contractvrije zorg houdt in dat de zorgverlener geen contracten heeft met  zorgverzekeraars.  Indien u kiest voor deze vorm van zorg betaalt u in principe direct aan de zorgverlener. U krijgt dan van ons een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

We raden u aan om vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar te informeren naar uw polisvoorwaarden. Het kan zijn dat u een naturapolis hebt of een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis hebt u meestal vrije artsenkeuze, dit geldt ook voor psychologen. Tegenwoordig hanteren verzekeraars verschillende soorten restitutiepolissen, dit varieert per zorgverzekeraar.

 

Wet- en regelgeving

Als u de hulp inschakelt van een psycholoog of andere deskundige vertrouwt u zich aan zijn of haar zorg toe. Om de kwaliteit daarin zo goed mogelijk te waarborgen zijn regels en wetten bedacht. Rechten en plichten van cliënten en hulpverlener zijn o.a. vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WKKGZ).

Wij hanteren net als andere psychologen een beroepscode waarin professioneel gedrag is vastgelegd. Indien u hier meer informatie over wil kunt u dit bij ons navragen of kijken op de volgende websites www.lvvp.info en www.psynip.nl.

Mocht u ontevreden zijn over uw behandeling dan is het verstandig daarover contact op te nemen met uw behandelaar. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. U kunt er ook voor kiezen uw klacht door een externe instantie te laten behandelen.