Text_2

Met welke klachten en/of problemen kunt u bij ons terecht (Geerets en Kuypers)?

Veel mensen doen weleens aan de lijn en proberen door minder te eten en meer te bewegen gewicht te verliezen. Daar is niets mis mee! Wanneer zorgen over lichaamsvormen en gewicht uw leven gaan beheersen en eten, gewicht, uiterlijk en beweging kwellende zaken zijn geworden kan dit wijzen op een eetstoornis zoals Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa of Eetbuistoornis (Binge Eating Disorder).

U kunt dan last hebben van angst om aan te komen, streng lijnen soms afgewisseld door eetbuien en bij sommigen gevolgd door braken en/of het slikken van laxeermiddelen en/of bijzonder veel bewegen. Als dit het geval is kunt u voor behandeling hiervan bij mij terecht.

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek worden uw klachten op een rijtje gezet. Samen kiezen we de beste behandelmethode afgestemd op u en uw klachten.

Bij sommige eetproblemen is herstel van eetgedrag, eetpatroon en gewicht voldoende om de klachten te verminderen. In andere gevallen zal de aandacht ook gericht zijn op (onderliggende) factoren die het eetprobleem in stand houden.

Ik werk volgens de “evidence based” Cognitieve Gedragstherapie, dit is een gestructureerde werkwijze gericht op het hier en nu. Het accent ligt op het opsporen van onrealistische/ niet helpende denkgewoonten en het aanleren van meer realistische opvattingen. Dit heeft een positieve uitwerking op gedrag en gevoelens.

Ervaring

Ik ben als Psycholoog/Gedragstherapeut werkzaam en bied behandeling zowel in de Basis GGZ als Specialistische GGZ. Ik vorm samen met Psycholoog/Gedragstherapeut Mw. Drs. Tiny Geerets, de maatschap Geerets & Kuypers, psychologenpraktijk voor Eetstoornissen. Eveneens is Mw. Drs. Annelies Schellinger, GZ-psycholoog, gespecialiseerd in behandeling van eetstoornissen, werkzaam bij Geerets & Kuypers.

Voorheen heb ik gewerkt binnen een GGZ gespecialiseerd Top-behandelcentrum voor Eetstoornissen, waar ik naast diagnostiek en behandeling ook wetenschappelijk onderzoek naar eetstoornissen heb verricht.

Verder begeleid ik professionele balletdansers, balletleerlingen en topsporters met eetstoornissen.

Aanmeldingen

Aanmelding kan via onze site www.geerets-kuypers.nl op verwijzing van uw huisarts.

Extra diensten

Wachtlijst- en nazorgbehandeling voor gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen. Ouderbegeleiding.
Het geven van psycho – educatie rond eetstoornissen voor balletgezelschappen en balletopleidingen. In company begeleiding bij balletgezelschappen en balletopleidingen. Groepsbehandeling voor obesitas en/of eetbuistoornis behoort eveneens tot de mogelijkheden binnen onze praktijk.

Contact:

Contact kunt u opnemen via:
06-81125482, via www.geerets-kuypers.nl of info@geerets-kuypers.nl.

Wachttijd:

Zie voor wachttijden www.geerets-kuypers.nl

Lidmaatschappen:

Lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) met een erkenning als PSYCHOLOOG NIP

Lid van de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie) met een erkenning als Gedragstherapeut

Lid van de NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen)