Text_2

Voor welke klachten

Door ingrijpende of moeilijke omstandigheden in het leven in combinatie met een bepaalde aanleg kunnen psychische klachten ontstaan. De meest voorkomende zijn angstklachten en somberheidsklachten, maar ook oververmoeidheid, het niet (meer) kunnen controleren van verdriet of boosheid of juist het overmatig controleren of herhalen van bepaalde handelingen of gedachten komen veel voor. Wanneer u ouder bent dan 18 en deze klachten niet eerder bij een psycholoog zijn behandeld of recentelijk zijn ontstaan, dan kunt u terecht in de basis GGZ. Met behulp van bewezen effectieve behandelmethoden worden in gemiddeld 5 tot 12 sessies de problemen verholpen of verminderd in ernst.

U kunt voor de volgende klachten bij mij terecht:

Angst- en paniekklachten

Fobiëen

Somberheid

Dwangklachten

Trauma en PTSS

Ongewenste gewoonten

Oververmoeidheid/Stress en burnout-klachten

 

Behandelmethoden

Ik werk voornamelijk volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie waarbij vanuit het anders leren denken en anders leren doen emotionele problemen aangepakt worden. Ook maak ik gebruik van Eye Movement Desinistization and Reprocessing (EMDR) waarbij traumatische gebeurtenissen op een effectieve manier verwerkt kunnen worden.

In mijn behandelingen staat een transparante aanpak centraal. Psychische klachten verschillen aanzienlijk per persoon en de behandeling moet derhalve op maat gesneden zijn voor u. Dit doen we door samen te kijken wat past bij u en wat juist niet.

 

Ervaring

Ik ben in 1997 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en sindsdien werkzaam als psycholoog. In 2004 heb ik mijn postdoctorale registratie Gezondheidszorgpsycholoog BIG behaald. Ik ben onder andere werkzaam geweest in de eerstelijn, in de ziekenhuispsychiatrie en de afgelopen jaren bij een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar ik met verschillende vormen van psychotherapie heb gewerkt.

 

Werkwijze

Voor een aanmelding is een verwijzing van de huisarts nodig voor de basis generalistische geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ). Het is altijd mogelijk om van tevoren te bellen of te mailen of behandeling bij mij passend zou kunnen zijn.

Ik heb bij alle grote zorgverzekeraars (plus de labels die daaronder vallen) en een aantal kleinere een contract voor 2022. De behandeling wordt dan volledig vergoed. Wel geldt voor de GBGGZ  het verplichte eigen risico.

Zorg prestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ ingevoerd, het Zorg Prestatie Model. Zie voor informatie over de nieuwe bekostiging de patientenfolder zorgprestatiemodel. En voor meer informatie over vergoedingen en veranderingen als gevolg van het zorgprestatiemodel in de GGZ  lvvp.info.

 

Tarieven
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar is het nodig dat er een psychische stoornis vastgesteld wordt die geclassificeerd kan worden binnen de DSM-V, het internationale diagnostische classificatiesysteem voor psychische problematiek. Als blijkt dat er geen psychische stoornis kan worden vastgesteld, of als de problematiek te ernstig is voor de basis GGZ, gaat het om een onvolledig behandeltraject (ca. 1-2 gesprekken, €192,92).

Wanneer na de intake duidelijk is dat uw klachten behandeld kunnen worden in de basis GGZ stellen we vervolgens een behandelplan op, waarbij gekeken wordt naar de zorgzwaarte van de behandeling.

Is er geen sprake van een diagnose volgens de DSM-V maar wilt u toch graag hulp bij uw problemen of klachten of wilt u vanwege privacy redenen de behandeling zelf te betalen, dan bent u ook welkom. De gesprekken worden dan persoonlijk in rekening gebracht (OVP niet-basiszorg: €95,- per consult) en kunnen niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Ik bied geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts, en buiten kantooruren met de huisartsenpost (Utrecht 0900 – 450 1 450).

 

Contact:

Aanmelden kan via de huisarts en op eigen initiatief.

Op dinsdag en donderdag werk ik op de praktijk, op die dagen ben ik telefonisch bereikbaar op

030-7551528.

Op dinsdagen heb ik van 09:30 uur tot 10:00 uur telefonisch spreekuur voor vragen, aanmeldingen etc.

Op maandag, woensdag en vrijdag ben ik per e-mail bereikbaar op jfluitman@psychologenutrecht.nl

 

 

E-mail:

jfluitman
@psychologenutrecht.nl

Wachttijd:

De wachttijd voor een intake en behandeling bedraagt momenteel 12 weken.

Lidmaatschappen:

Ik ben werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog en als zodanig opgenomen in de Wet BIG. Dit houdt in dat er volgens de wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing en bekwaam- en bevoegdheden.

BIG-nummer: 19062486225.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de volgende verenigingen:

NvGZP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie)

VEN (vereniging EMDR Nederland)

P3NL (klachtenregeling)

 

Voor meer informatie:

Voor meer informatie over mijn werkwijze kunt u de volgende websites raadplegen:

www.vgct.nl

www.EMDR.nl

www.contractvrijepsycholoog.nl

www.nvgzp.nl

https://p3nl.nl/

Privacy Statement:                        
Download Privacy Statement