Text_2

Met welke klachten en problemen kunt u bij mij terecht?

Zowel volwassenen als kinderen of jeugdigen kunnen bij mij terecht wanneer er zorgen zijn over stemming, gedrag of gevoelens. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in somberheid, angsten, dwang, tekort aan zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, overspanning, werk gerelateerde problemen, studie- of leerproblemen, extreme of aanhoudende vermoeidheid, onverklaarde pijnklachten of vermoeden ADHD of autisme.

Werkwijze

Ik werk vooral met cognitieve gedragstherapie (CGT), maar kan ook andere methoden inzetten, zoals technieken uit de oplossingsgerichte therapie, schematherapie, ACT of EMDR.  In CGT gaat men ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen. Aanhoudende, ongewenste gedachten kunnen gevoelens en gedrag negatief beïnvloeden. Het aanleren van andere, meer realistische gedachten kan gedrag en gevoel in positieve zin veranderen. Het is een gestructureerde en doelgerichte werkwijze. Ik maak gebruik van oefeningen die buiten de therapie worden uitgevoerd. Behandeling start altijd met een intakegesprek. Ik stel dan vooral veel vragen en probeer zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek.

Ten aanzien van hulp voor kinderen en jeugdigen werk ik nauw samen met mijn collega Elise Verkade, orthopedagoog. Wij specialiseren ons in diagnostiek en behandeling van leer- en gedragsproblemen. Indien gewenst kunt u dan terecht op een andere locatie in Utrecht Zuilen.

ENGLISH SPOKEN, please use Google Translate to read this page in English.

Ervaring

Sinds 2001 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd psycholoog in Utrecht. Ik ben in 1992 afgestudeerd. Tot 2001 was ik werkzaam als psycholoog in verschillende instellingen in Nederland en Engeland. Ik werkte met zowel volwassenen als kinderen met psychische problemen, leerproblemen en verstandelijke beperkingen.

Aanmelden

Aanmelden kan op verwijzing van huisarts of op eigen initiatief. Volwassenen die zich willen melden voor generalistische basis GGZ of specialistische GGZ wil ik vragen zich aan te melden via stichting 1np. Deze stichting heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunnen gewoon via mail aangemeld worden. Er zijn mogelijkheden voor vergoeding bij gemeente Stichtse Vecht.

Contact:

030-7551528 of 06-44116869

Wachttijd:

In verband met Corona crisis neem ik tot nader order geen nieuwe cliënten aan.

 

 

Lidmaatschappen:

NIP, LVVP, VGCT, SKJ

KvK nummer 30264247

Kwaliteitsstatuut is opvraagbaar in de praktijk

Kwaliteitsstatuut 1np, zie www.1np.nl

Voor meer informatie:

www.1np.nl

 

 

Privacy Statement:
Download Privacy Statement