Text_2

Met welke klachten/problemen kunt u bij mij terecht?

In mijn praktijk bied ik psychotherapie voor volwassenen vanaf 18 jaar met diverse klachten.

U kunt bij mij terecht als u last heeft van angst, dwang, overspannenheid, depressie, continu piekeren, onzekerheid en/of persoonlijkheidsgebonden klachten of als u terugkerende problemen in relaties met anderen ondervindt. Ook kunt u zich aanmelden als u psychische klachten ervaart als gevolg van traumatische gebeurtenis(sen).

Ik ben alleen op dinsdagen in de praktijk aanwezig. Afspraken zijn alleen op dinsdag mogelijk.

Werkwijze

Aanmelden kan door het sturen van een email of door telefonisch contact op te nemen en een bericht achter te laten. Ik zal dan contact met u opnemen, waarbij ik uw klachten en hulpvraag globaal uitvraag.  Samen met u kijk ik of een behandeling binnen de praktijk passend is. Indien er sprake is van een wachtlijst bespreek met u de  te verwachten wachttijd voor een intake.

Tijdens de intake bespreek ik in enkele gesprekken met u uw klachten en hoe deze uw leven beïnvloeden, hierin wordt ook stilgestaan bij uw levensloop en uw hulpvraag.  Na 1 tot 3 gesprekken wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarna gestart wordt met de behandeling.

De behandeling kan gericht zijn op het vergroten van inzicht, het verminderen van klachten, beter hanteerbaar maken en/of acceptatie. Tijdens de therapie wordt regelmatig geëvalueerd met u.

Afhankelijk van de aard van de problemen waarmee u komt en van uw hulpvraag maak ik in de therapie gebruik van o.a. cognitieve gedragstherapie, mindfulness, schematherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) of narratieve exposure therapie. De behandeling is zo kort als kan en lang of langdurig als dat nodig is.

Een kortdurende behandeling vindt over het algemeen plaats in de basis GGZ (BGGZ), langer durende behandelingen in de specialistische GGZ (SGGZ).

Ik bied geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd binnen kantoortijden contact op te nemen met je huisarts, en buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Ervaring

Naast mijn eigen praktijk werk ik bij een GGZ instelling,  Altrecht.  Daarvoor heb ik bij verschillende GGZ-instellingen gewerkt zowel klinisch, deeltijd als ambulant voor zowel kinderen als volwassen met eetstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Aanmelding/vergoeding/tarieven

Als de kosten voor behandeling onder verzekerde zorg vallen en u bent verwezen door uw huisarts, dan vergoedt uw zorgverzekering vanuit de basisverzekering, zoals vermeld in de polis (meestal 75-100% afhankelijk van uw polis).

Het wettelijk eigen risico van 385,- wordt per kalenderjaar van de vergoeding ingehouden door de zorgverzekeraar (tenzij u heeft gekozen voor een hoger Eigen Risico).

Per 2024 heb ik een contract met de volgende zorgverzekeraars: DSW, Stad Holland en in Twente.

Met de overige zorgverzekeraars heb ik geen contract en  voor deze verzekeraars ben ik een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Wanneer u een zuivere restitutiepolis heeft, kunt u zelf uw zorgverlener kiezen; de behandeling wordt dan meestal volledig vergoed. Informeer vooraf bij uw verzekeraar naar de hoogte van de vergoeding.

Zorg prestatiemodel Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel in de GGZ ingevoerd, het Zorg Prestatie Model. Zie voor informatie over de nieuwe bekostiging de patientenfolder zorgprestatiemodel. En voor meer informatie over vergoedingen en veranderingen als gevolg van het zorgprestatiemodel in de GGZ  lvvp.info.

Ik hanteer in de praktijk de tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Zie tarieven en voorwaarden 2024

Onverzekerde psychologische zorg Een aantal problemen vallen niet onder de verzekerde zorg. Dit geldt o.a. voor relatieproblemen, aanpassingsproblemen en werkproblemen. Er geldt dan, een door de NZA voor 2024 vastgesteld niet-basispakketzorg-tarief van 131,82 per sessie van 45 minuten.

Annulering afspraak Wanneer u verhinderd bent, dient u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch of per mail door te geven. Meldt u zich niet tijdig af dan wordt een gedeelte van de sessie (€ 50,00) aan u gefactureerd; u kunt dit niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Contact:

Aanmelden kan via de huisarts en op eigen initiatief.

Telefonisch via 06-51606116, u kunt bij afwezigheid een bericht achterlaten of  via email een bericht sturen.

E-mail:

ezwartenkot
@psychologenutrecht.nl

Wachttijd:

Momenteel is er een aanmeldstop

Lidmaatschappen:

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Ik voldoe aan de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars stellen aan vergoeding voor behandeling in de Basis GGZ en de specialistische GGZ

BIG registratie nummer GZpsycholoog/Klinisch Psycholoog: 19056765825

BIG registratie nummer Psychotherapeut: 39056765825

KvK nr 69129819

kwaliteitsstatuut

Ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut,  download kwaliteitsstatuut

privacy statement

download Privacy Statement

klachtenregeling

informatie klachtenregeling LVVP