links
Text_2

Als u de hulp inschakelt van een psycholoog of andere deskundige vertrouwt u zich aan zijn of haar zorg toe. Om de kwaliteit daarin zo goed mogelijk te waarborgen zijn regels en wetten bedacht. Rechten en plichten van cliƫnten en hulpverlener zijn o.a. vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WKKGZ).

Wij hanteren net als andere psychologen een beroepscode waarin professioneel gedrag is vastgelegd. Indien u hier meer informatie over wil kunt u dit bij ons navragen of kijken op de volgende websites www.lvvp.info en www.psynip.nl.

Mocht u ontevreden zijn over uw behandeling dan is het verstandig daarover contact op te nemen met uw behandelaar. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. U kunt er ook voor kiezen uw klacht door een externe instantie te laten behandelen.

Wet- en regelgeving