Text_2

Wat kan ik voor u betekenen?

Loopt u vast op één of meer levensgebieden? Heeft u klachten waar u zelf niet meer uitkomt?  Of ervaart u  depressieve gevoelens of spannings –en angstklachten? Hiervoor kunt u bij mij terecht. Ook als u onzekerheidsgevoelens of weinig zelfvertrouwen ervaart, of hevig piekert en het gevoel heeft dat u voortdurend tekort schiet. Vaak kent u de aanleiding voor uw klachten, maar het kan ook zijn dat u daarover in verwarring bent.

Werkwijze

In een kennismakingsfase van één tot driegesprekken bespreek ik met u uw problemen en uw hulpverwachting. Om de klachten in perspectief te plaatsen, staan we stil bij uw persoonlijke achtergrond. Alle indrukken uit deze kennismakingsfase resulteren in een diagnose en behandelplan. Behandeling kan gericht zijn op inzicht, verandering en acceptatie.

Naast methoden uit de (cognitieve) gedragstherapie werk ik veel met methodes die gericht zijn op het herstellen van uw vermogen gevoelens te ervaren. Dit hernieuwde vermogen kan  richting geven aan situaties in uw dagelijkse leven. Deze methoden komen uit de mindfulness,  emotion-focused therapy (EFT individueel) en schematherapie.

Samen gaan we op zoek naar de betekenis van uw klachten en problemen en help ik u uw eigen oplossingen te zoeken. Vaak zijn gevoelens daarvoor een belangrijke bron van informatie. In therapie leert u stil te staan bij uw binnenwereld en uw gevoelens toe te laten,  te verwoorden en verwerken. Ik vind het belangrijk een werkklimaat te creëren waarin u zich op uw gemak voelt en stapsgewijs aan uw problemen of klachten kunt werken. Het helpt de behandeling als u bij uzelf wilt stil staan en bereid bent de oplossingen in uzelf te zoeken.  De behandeling duurt zo lang als nodig en zo kort als kan.

Ervaring

Sinds 2002 heb ik mijn eigen praktijk in Utrecht, waar ik voornamelijk individuele behandelingen doe. Daarvóór was ik sinds 1995 werkzaam in een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en een psychotherapeutische deeltijdbehandeling. Hier werkte ik met volwassenen met o.a. angststoornissen, depressieve stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Oorspronkelijk werkte ik veelal met cognitieve gedragstherapie, een therapievorm die zich richt op gedachten die u belemmeren. De laatste jaren heb ik me bijgeschoold in persoonsgerichte experiёntiёle psychotherapie waarbij niet uw klachten, maar u als persoon centraal staat, en de nadruk ligt op het ervaren van gevoelens en ontdekken van uw mogelijkheden.

Aanmelding, betaling en vergoedingen

Aanmelden kan op verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of psychiater.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig voor basis ggz of specialistische ggz. Beiden worden vergoed via uw basisverzekering.

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars en ben dus een niet-gecontracteerde zorgverlener. Wanneer u een restitutiepolis heeft, kunt u zelf uw zorgverlener kiezen; de behandeling wordt dan meestal volledig vergoed. Meer informatie kunt u vinden op de pagina  ‘informatie’ en op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Contact:

Aanmelden kan via de huisarts en op eigen initiatief. Telefonisch ben ik bereikbaar op 030-7551512 of 06-22318625.

Wachttijd:

Basis-ggz: aanmeldstop

Specialistische-ggz: aanmeldstop

Lidmaatschappen:

Ik voldoe aan alle kwaliteitseisen die zorgverzekeraars stellen aan vergoeding en ben ingeschreven in het BIG register (een van overheidswege ingesteld beroepenregister) als klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut.

Mijn inschrijfnummers zijn 19050394016 (psychotherapeut) en 89050394025 (klinisch psycholoog/gezondheidszorgpsycholoog).

Daarnaast ben ik lid van de LVVP en de VPeP (voorheen VCgP) en word ik regelmatig gevisiteerd.

Sinds 1 januari 2017 beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut; u kunt dit inzien op de praktijk.